+420 731 126 095 riegertova@sdengineering.cz

O KOULCE

Koulka

je bývalá zemědělská usedlost, několik metrů od Novém Koulky. Stavby se nacházejí v sousedství Radlic, na katastru Smíchova v Praze. Původní Koulka, doklad architektury 19. století, je dvoupatrová budova s druhorokokovou výzdobou fasády. Roku 1693 nesla jméno „Vorlovka“, později se vžilo označení „Koulka“ (pravděpodobně podle majitele), které nese minimálně od roku 1799. Villa Koulka (budova č. p. 189) je chráněna jako kulturní památka České republiky. Nová Koulka je přirozeným pokračováním vilové zástavby v této oblasti.

Historie

Koulka byla vždy výjimečná svou neobvyklou zahradou ve strmé stráni v terasovitém terénu. Existovala už na počátku 17. století a po roce 1760 byla doplněna o různá propojovací schodiště, zimní zahradu a drobné stavby. Z nich vyniká zejména grotta – umělá jeskyně. Usedlost zde vznikla zřejmě koncem 18. století. Barokní budova prošla později klasicistními přestavbami a v roce 1939 byly zbořeny hospodářské budovy. Při osvobozování Prahy byla rozebrána na barikády barokní ohradní zeď. Zahrada byla rozparcelována na menší zahrádky a další výstavbu. Dochovala se hlavní budova s charakteristickým na sloupech neseným balkonem s kovaným zábradlím. Dnes slouží jako obytný prostor a kanceláře.
Zdroj: Wikipedie

OKOLÍ

Ulice Křížová

– silnice spojující Smíchov a Hlubočepy. Původně Nová silnice, v letech 1880-1895 Křížová cesta. Díky svému strategickému umístění a vysokému standardu je „Nová Koulka“ komfortním bydlením ve velkoměstě. Zároveň můžete trávit volný čas v přírodě.

„Rozlehlá rovina po levém břehu Vltavy mezi Petřínem a kopečkem Zlechovským skládá se ze starého naplavení hlíny cihlářské a štěrku, usazeného na břidlicích a vápencích. Jako pak vykopané kosti mamutovy, zuby nosorožců aj. svědectvím jsou o pradávném tu živočišstvu, tak bronzy v staveništi nádraží západní dráhy léta páně 1861 nalezené, i rozsáhlá popeliště za stavby dráhy buštěhradské objevená, důkazem jsou bývalého té krajiny zalidnění v dobách paměti lidské nepřístupných.“
(Zoubek: Smíchovské upomínky historické, 1875)

Smíchov

Pražská městská čtvrť a katastrální území na levém břehu Vltavy – Městská část Praha 5. Na severu sousedí s Malou Stranou, na jihu s Hlubočepy, na jihozápadě s Radlicemi. Smíchov byl dlouhá léta převážně dělnickou čtvrtí. Na konci 90. let 20. století prošla nedaleká, dnes nejznámější komerční část této čtvrti – Anděl, rozsáhlou revitalizací. Jejím výsledkem je současná podoba. Vyrostla zde významná obchodní centra včetně OC Nový Smíchov – sídlo mnoha prestižních firem.

I přes původní průmyslový ráz, který je dnes již historicky cenný, najdete na Smíchově několik význačných pamětihodností a zajímavých míst – například zahradu Kinských, barokní letohrádek Portheimka, novorenesanční kostel sv. Václava či letohrádek Klamovka. V blízkosti se nacházejí dva velké parky – Sacré Coeur a Dienzenhoferovy sady.

Smíchov má veškerou občanskou vybavenost. Školy, gymnázia i volnočasová zařízení, také zdravotnická zařízení, lékárny, pošta, bankomaty, specializované obchody, obchodní centra, restaurace a kavárny. Obchodní centrum Nový Smíchov na Andělu nabízí kromě množství butiků, specializovaných obchodů, supermarketu a restaurací také jedinečné 4D kino. Do centra se dostanete snadno ze stanic metra B – Anděl a Smíchovské nádraží, ale i tramvají nebo autobusem městské hromadné dopravy. Nedaleko Anděla ústí dva na sebe navazující tunely Městského okruhu – Strahovský tunel a tunel Mrázovka.

Rychlý kontakt